Expertise
Piozum heeft ervaring met de volgende programmeertalen:
  • Java
  • C++
  • PHP
  • C#
  • Visual Basic
  • Perl
  • Haskell
Jan-Pieter

Piozum heeft ervaring met de volgende besturingsystemen:
  • Microsoft Windows
  • Linux
  • Mac OSX

Projecten
Hieronder volgt een beknopte omschrijving van een aantal uitgevoerde projecten en de technieken die daarbij gebruikt zijn.

Universiteisfonds Utrecht: Onderhoud en uitbreiding van het Mentor/Mentee Systeem (webapplicatie (C#, MySQL) en beheertool (C++)).

Afstudeerproject: Het integreren van het maken van de dienstregeling (timetabling) en de voertuigomlopen (vehicle routing) bij Connexxion (Java en C++).

Experimentation Project: Java-framework en implementatie van verschillende algoritmen en heuristieken voor het berekenen van de treewidth van een graaf (zie http://www.treewidth.com).

Software Project: Online Digital Assistance - Enquête-software voor PDA's (Java, PostgreSQL).