Werkwijze
Het ontwikkelen van software doen wij in een aantal fasen, om precies te zijn doen wij het volgens de SDLC (systems development life cycle). Per project kiezen we de geschikte methodologie om onderstaande fasen toe te passen. Een voorbeeld van een methodologie is Phased development. Phased development breekt het project op in een aantal versies die ontwikkeld worden. In de eerste versie zitten de belangrijkste functionaliteiten. Daarna wordt deze versie uitgebreid met andere functionaliteiten tot een volgende versie, net zo lang tot het systeem klaar is.
Gwyneth


Oriëntatie
Met u wordt besproken wat uw ideeën zijn voor het systeem. Wat verwacht u van het systeem, en wat voor bijdrage zal het gaan leveren aan uw bedrijf? In dit gesprek zullen we een grove inschatting maken van de tijd en kosten voor de ontwikkeling van het systeem.

Analyse en eerste ontwerp
In deze fase bekijken we samen met u wie het systeem zal gaan gebruiken, wat het systeem zal gaan doen, en waar en wanneer het gebruikt gaat worden. Om deze vragen te beantwoorden zullen we kijken hoe op dit moment gewerkt wordt (as-is system) en hoe het in de toekomst zou moeten gaan (to-be system). Verder leggen we de requirements vast; een lijst van wat het nieuwe systeem moet kunnen. De uitkomsten worden in een systeemvoorstel aan u gepresenteerd en samen met u verfijnd en aangepast.

Design
Hierin beslissen we hoe het systeem zal gaan werken. Vervolgens bekijken we of er al een bestaand systeem is dat aangekocht kan worden, of dat Piozum het zelf zal ontwikkelen. In het laatste geval wordt er een interface-ontwerp gemaakt waarin gespecificeerd wordt hoe gebruikers met het systeem zullen gaan werken (navigatiemethode). Verder wordt een database-specificatie ontwikkeld waarin precies gedefinieerd wordt wat voor soort data wordt opgeslagen, en hoe het zal worden opgeslagen. Tot slot worden in het programma-ontwerp de programma's gedefinieerd die geschreven moeten worden en precies wat elk programma zal kunnen. Deze verzameling van documenten noemen we de systeemspecificatie.

Implementatie
In deze fase wordt het systeem daadwerkelijk gebouwd en getest. Het testen is belangrijk, omdat het verhelpen van bugs na afloop tijdrovend kan zijn. Desgewenst voeren wij met proefpersonen usability tests uit, om te testen of gebruikers gemakkelijk met het systeem werken. Verder wordt een onderhoudsplan gemaakt voor het systeem.